Resandet med kollektivtrafiken ökar igen.Nya siffror från Västtrafik visar att resor med alla kollektiva färdmedel ökar, men det som sticker ut är resandet med tåg. Men det kollektiva resandet är trots ökningen inte tillbaka till de nivåer som var före pandemin. Läs hela artikeln här!