Region Gotland säljer hamnen vid Hallshuk samt garngård och mark för sjöbodar till Hallshuks fiskelägesförening.Ansvaret för områdets skötsel övergår till Hallshuks fiskelägesförening, som redan ansvarat för området sedan en lång tid tillbaka.Hamnchef Mats Eriksson menar att regionen ska fortsätta titta på vilka hamnar som kan bli aktuella för försäljning. Läs hela artikeln här!