Region Värmland får nu 54 miljoner kronor av regeringen för hantering av den vårdskuld som uppstått under pandemin. Pengarna får bland annat användas till mobila team som uppsöker patienter i hemmet och vårdlotsar som hjälper patienter att få vård där ledig kapacitet finns. Totalt delas nära 2 miljarder kronor ut till landets regioner. Läs hela artikeln här!