Åsa Bellander, regiondirektör i Västernorrland, håller med om den kritik som Inspektionen för vård och omsorg, IVO riktat mot sjukvården i länet.IVO anser att det finns risk för att akut och nödvändig vård inte kan garanteras under sommaren, och konstaterar allvarliga patientsäkerhetsrisker på grund av bemanningen och bristen på vårdplatser.”Vi har inte satt någon övre prisgräns för att få tag på den personal som år att få tag på i norra Sverige”, säger regiondirektör Åsa Bellander. Läs hela artikeln här!