Region Västerbotten uppmanar patienter i behov av vård att söka sig till sin hälsocentral i första hand.Många patienter som egentligen borde vänt sig till sin hälsocentral på dagtid har istället kommit till akuten på Norrlands universitetssjukhus.Regionen påminner om att akuten ofta inte har möjlighet att ta emot patienter som inte behöver akut vård. Läs hela artikeln här!