Lyssna: Gångstig Bomstadbaden

  • Karlstads kommun får nu ett nej från regeringen gällande en detaljplan på Bomstadbadens camping, då den gångstig som kommunen planerat för allmänheten inte uppfyller kravet på en fri passage och strider mot strandskyddet.

  • Kommunen har i detaljplanen velat göra en gångväg längs den södra udden så att allmänheten skulle kunna röra sig fritt utmed stranden, men förra året upphävde länsstyrelsen detaljplanen då myndigheten ansåg att planen bröt mot strandskyddet och att den planerade gångstigen inte uppfyller kravet, och nu ställer sig alltså även regeringen bakom det beslutet.

P4 Värmland
p4varmland@sverigesradio.se

Läs hela artikeln här!