För att klara elkrisen har regeringen vänt sig till landets kraftvärmeverk med frågan hur mycket mer el som kan produceras.En hel del, blev svaret från Borås energi och miljö.De har räknat på kraftvärmeverket Sobackens kapacitet. Läs hela artikeln här!