Pulsen bygger bolagsgrupp: “Vi vill samla ett digitalt kluster”


Pulsenkoncernen satsar stort med ett nytt bolag, där Pulsen Integration slås ihop med ett flertal mindre bolag, som till exempel Helo och Idare. Läs hela artikeln här!

Sorry, comments are closed for this post.