Barn som kränker varandra på nätet blir allt vanligare och drabbar allt yngre barn. Psykoterapeuten Sara Skoog på Rädda Barnen säger att föräldrarna måste ta ansvar och prata med barnen och vara nyfikna på deras vardag på nätet. “När vi introducerar våra barn till nätet måste vi också prata om det här”, säger hon. Läs hela artikeln här!