Projektet med att rädda en av Sveriges mest hotade fåglar, fjällgåsen, fortsätter. Under helgen sattes 30 gässlingar födda i fångenskap i södra Sverige ut i Gällivarefjällen.Det är tredje året i rad och förhoppningen är att en ny häckningsplats ska bildas. då Arjeplogsfjällen för närvarande är den enda i Europa.Fjällgåsprojektet drivs av Svenska Jägareförbundet tillsammans med stiftelsen nordens ark som jobbar med uppfödning av hotade djur och Norrbottens ornitologiska förening – med stöd av band annat Länsstyrelsen i Norrbotten. Det finns idag finns kring omkring 110-140 fjällgäss i Sverige. Läs hela artikeln här!