Enligt Skolverkets nya prognos kommer det att saknas 12 000 behöriga lärare och förskollärare fram till år 2035. Det är en lägre siffra än i den föregående prognosen för två år sedan.Den främsta förklaringen till att bristen skrivs ned är att barn- och elevkullarna väntas bli mindre. Läs hela artikeln här!