Enligt polisen är det vanligt att kriminella vill rekrytera ungdomar till att tvätta pengar. Nu satsar Polisregion Öst på information riktat mot ungdomar, unga vuxna och deras vårdnadshavare.
– Den stora risken är att det här är den första kontakten man har med den kriminella banan, säger Annika Öhmark, gruppchef vid Polisregion Östs bedrägerienhet. Läs hela artikeln här!