Under tisdagen träffas Sveriges och Finlands inrikesministrar i finska Torneå för att underteckna ett avtal om utökat polissamarbete för att bekämpa grövre brottslighet i gränsområdet i Tornedalen.Polisförbundet ställer sig dock kritiska till det nya avtalet och menar att det finns stora risker för rättssäkerheten som kan drabba både polis och allmänhet.Polisförbundet menar nu att om samarbetet ska lyckas krävs en gedigen vidareutbildning som kräver stora resurser. Det handlar både om det andra landets lagstiftning, rättspraxis och inte minst språket. Läs hela artikeln här!