Äldreboendena i Västerås har lärt sig av tidigare värmeböljor och förberett sig, enligt vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetschef Jeanette Bauer. Värmeböljan som börjar på midsommarafton ger uppemot 31 grader i Västmanland, enligt SMHI:s prognos. “Vi har förberett oss väl”, säger Jeanette Bauer. Läs hela artikeln här!