Philips Respironics ventilatorer; Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeris, LifeVent, BiPAP V30 och BiPAP A30/A40 – Respironics, Inc.

Säkerhetsmeddelande till marknaden från tillverkare. Läs hela artikeln här!

Sorry, comments are closed for this post.