Region Kronoberg gör nu en Lex Maria-anmälan efter att en patient på ett sjukhus i länet fick en tarmskada i samband med att bukvätska skulle tappas ut.Patienten har skrumplever och när bukvätskan skulle tömmas så hamnade dränaget i tarmen.Personen behövde opereras akut och förlorade mycket blod – men blev bättre och kunde skrivas ut. Läs hela artikeln här!