Tekniska vill ha ökad möjlighet att höja p-avgifterna mer på gator och torg – allt för att styra om bilisterna till de något billigare kommunala p-husen.Dagens maxavgift på 20 kr/timmen utomhus vill man höja till 30 – en höjning på 50 procent.Nu ska frågan upp i Kommunstyrelsen, och de väntas stödja en höjning av maxtaket. Läs hela artikeln här!