Region Kronoberg utreder nu om viss sjukvårdspersonal måste vara vaccinerad mot covid-19 för att få jobba med patienter. Inom någon vecka hoppas regionen kunna lämna besked. “Vi tittar på om vi kan ha krav på vaccination på ett fåtal verksamheter”, säger Pontus Juhlin, HR-direktör i Region Kronoberg. Läs hela artikeln här!