En skogsägare i Hofors har fått avverkningsförbud i sin egen skog, efter beslut av Skogsstyrelsen. Anledningen är att Skogsstyrelsen vill skydda förekomsten av Knärot, en liten flerårig orkidé, som finns i området.Bland annat förbjuds all skogsavverkning och markberedning i den aktuella skogen. Läs hela artikeln här!