Post- och telestyrelsen har gjort stickprovskontroller som visar brister i operatörernas täckningskartor: den täckning de lovar stämmer inte med verkligheten. Maria Vigardt har problem att både ringa och surfa, trots att hennes operatör Telia säger att hon ska ha mycket god täckning. “Våra kunder ska kunna lita på att täckningskartan stämmer med verkligheten, men sen kan ju många faktorer påverka hur den verkliga upplevelsen är”, säger Staffan Åkesson, teknisk chef på Telia. Läs hela artikeln här!