Sedan flera år pågår planeringen av ombyggnaden av väg 77. Vi är nu klara med en vägplan och jobbar på med den andra. Här kan du läsa om vad som händer just nu.

Vi arbetar numera med två sträckor; Uppsala länsgräns–Eknäs och Eknäs–trafikplats Ledinge. Den tredje sträckan fram till trafikplats Rösa är inte längre aktuell att bygga om eftersom vi har valt att bygga fram till trafikplats Ledinge där vi ansluter till E18. Här kan du läsa mer om vad som händer under de olika sträckorna.

På gång för sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs

För den första sträckan har vi en färdig vägplan som just nu ligger hos Trafikverkets avdelning för fastställelse. Vi hoppas kunna få ett besked nu i höst om att den blir fastställd och vi förbereder därför för den kommande upphandlingen av en konsult som ska hjälpa oss att ta fram en bygghandling. Vi planerar att bygga om vägen i befintlig sträckning och att börja bygga tidigast hösten 2023.

Här kan du se VR-filmer om den första sträckan.

Samråd nästa år om den andra sträckan

För sträckan Eknäs–trafikplats Ledinge återstår en del arbete med vägplanen. Vi planerar att handla upp en konsult för det fortsatta arbetet med den. För dig som bor nära eller som är berörd på annat sätt kan det vara bra att känna till att vi planerar ett samråd om den sträckan under år 2022.

– Vi vet att många är engagerade i planeringen av den här sträckan. Det är mycket bra då det är viktigt att vi lägger vägen där det passar bäst, säger projektledaren Alexander Dufva.

Trafikverket utreder nu att bygga vägen till Ledinge.

– Vi planerade tidigare att bygga den här sträckan närmare Rimbo men det var inte ett bra förslag. När vägen drar till trafikplats Ledinge blir det mindre påverkan på känsliga miljöer, som vatten, natur, kultur och boende, säger Alexander Dufva.

Den här sträckan planerar vi att börja bygga år 2025.

– Att det tar så lång tid beror främst på att det är långa processer för planläggningen med utredningar och samråd. Det är viktigt att alla får tid att vara med och säga sitt, säger Alexander Dufva.

Läs hela artikeln här!