Det finns fortfarande ingen beräknad sluttid på det läckage av avloppsvatten som pågår vid Kanaludden i Härnösand. Enligt Fredrik Olsson, Hemab, är det svårt att ersätta röret och man arbetar just nu med altenativa lösningar för att stoppa läckaget. Det var på måndagsförmiddagen som avloppsvatten började spruta upp ur marken efter att ett uttjänt rör brustit. Läs hela artikeln här!