Att få ett ansikte på den person som dyker upp i hemmet är ett sätt att öka tryggheten för den som har hemtjänst. Med hjälp av en ny app har hemtjänsten i Skultorp utanför Skövde kunnat visa vem som kommer på besök till brukarna vid nästa tillfälle. “Det skapar en trygghetskänsla för brukare och personal men också för anhöriga”, säger Anneli Bengtsson som är enhetschef i hemtjänsten i Skultorp. Läs hela artikeln här!