Karlstads nya resecentrum ska stå klart 2026, men redan nu har konstnären Peter Svedberg börjat förarbetet till utsmyckningen som kommer täcka hela 30 meter av väggen i den tunnel som ska gå under järnvägen. Nu är Svedberg på plats i Karlstad för att fotografera Karlstadsbor till konstverket.”Man tänker en minnesbild av samlade hus i Karlstad – och framför den så ska det vara Karlstadsbor som går omkring”, säger han. Läs hela artikeln här!