I dag invigdes de nya dammluckorna vid Hyndevad av landshövdingarna i Örebro och Sörmlands län. Dammen reglerar vattennivån i Hjälmaren och de tidigare dammluckorna behövdes bytas ut.
– Hur man reglerar vattennivån i Hjälmaren betyder väldigt mycket, säger landshövding i Sörmland, Beatrice Ask. Läs hela artikeln här!