Norrbotten behöver minst 113 nya läkare på hälsocentralerna för att möta invånarnas behov – det är en fördubbling av antalet läkare mot för hur det ser ut idag. Det här konstaterar Sveriges läkarförbund, som tittat på läkartätheten i landets regioner.Ingen region uppfyller Socialstyrelsens rekommendation om 1 100 invånare per fast läkare. Vid många regioner, Norrbotten inkluderat, går snarare det dubbla antalet invånare per primärvårdsläkare.Läkarförbundet kräver att region Norrbotten sätter upp tydliga mål och stärker finansieringen till hälsocentralerna. Läs hela artikeln här!