Både Visby hamn och Klintehamn är skyddade som riksintressen, men i riksintresset tas ingen hänsyn till beredskapsfrågor och det vill Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, ändra på.Till Trafikverket skriver MSB bland annat att även vägar till hamnarna och områden omkring hamnarna måste ingå i riksintresset.Enligt myndigheten behövs det också bommar, grindar, vaktlokaler och logi för personal så att hamnarna kan skyddas mot angrepp och sabotage. Läs hela artikeln här!