Hör duellen mellan Lova Necksten (MP) och Roger Gardell (L) om otryggheten i Ronneby.Såhär säger övriga partier om frågan.Ronnebypartiet vill informera mer och satsa på integrationen och att öka närvaron av poliser i de centrala delarna och i den större byarna.Liberalerna vill samarbeta med fastighetsägaren och butiksägare för att få fler uteserveringar och få ut Ronnebyborna på gatorna. Partiet tror även att tryggheten ökar när fler övervakningskameror kommer på plats. Sen måste Ronnebyborna bli ambassadörer för sin kommun för mycket handlar nu om rykten snarare än om verklighet.Sverigedemokraterna vill ha fler trygghetshöjande åtgärder, bland annat med övervakningskameror. Men staden måste också fyllas med människor och aktiviteter så att den känns trygg igen. Vill ha trygghetsorganisation där anställda syns i stan och har kontakt med handlarna.Kristdemokraterna vill ha fler poliser och ordningsvakter på stan. Centrum måste utvecklas så att fler människor rör sig på stan. Men också ha en öppen och fri debatt om de problem som fortfarande finns i Ronneby.Socialdemokraterna vill bygga tillit i samhället genom att få fler att röra sig ute på stan. Föreningslivet spelar en nyckelroll där. Även att föreningarna kan erbjuda en meningsfull fritid. Till exempel saknas en fritidsgård för gymnasieungdomar. Läs hela artikeln här!