Skolämnet sex- och samlevnad kommer från och med nästa år byta namn till sexualitet, samtycke och relationer.Ingrid Essegård är undervisningsråd på skolverket och berättar att den nya läroplanen ska höja kvalitén på utbildningen i skolan.”Jag tycker att det är bra att de går djupare in i ämnet”, säger Sajjad Aldahlaki som går i klass nio på Älvboda Friskola i Skutskär. Läs hela artikeln här!