De senaste tre åren har Sametingen i Sverige, Norge och Finland uppmärksammat de samiska språken genom att anordna det som kallas för gïelevåhkoe – språkvecka, varje år under vecka 43. Av den anledningen har en mataffären i Offerdal, med hjälp av Samiskt språkcentrum, skyltat en del av varorna på sydsamiska. “Vi tycker det är jättekul”, säger butiksmedarbetaren Fanny Hellhoff till Sameradion & SVT Sápmi. Läs hela artikeln här!