Arkeologen och tidigare chefen för fornsalen Majvor Östergren har skrivit en bok om plundrade forngravar. Engelsmän och tyskar har under åren rest till Gotland för att plundra.”Det verkar ha varit ganska välorganiserat”, säger Majvor Östergren. Läs hela artikeln här!