Hör duellen mellan Camilla Brunsberg (M) och Sandra Bizzozero (S) om bostadssituationen i Karlskrona. Såhär säger övriga partier om frågan.Miljöpartiet vill förbättra kontrollen och uppföljningen genom att snabba på arbetet med detaljplaner och använda den mark kommunen köpt för bostadsbyggande. OCH byta kommunala markinnehav så att man inte bygger på åkermark. MP.Vänsterpartiet vill bygga hyresrätter till rimliga hyror men det kräver statlig bostadspolitik, till exempel ett statligt bostadsbolag. Kommunen kan bidra genom att handlägga detaljplaner för hyresrätter och ge Karlskronahem uppdrag att bygga. Vänstern vill prioritera landsbygden och inte att fler kommunägda fastigheter säljs.Liberalerna vill ha högre fart i arbetet med detaljplaner och se till att det finns mark även för privata aktörer att bygga. En ökad efterfrågan på små radhus från seniorer ska arbetas in i detaljplanerna framöver. Karlskronahem ska bygga centralt, i skärgården och på landsbygden, säger Liberalerna.Centerpartiet vill stimulera privata aktörer att bygga, bland annat genom att kommunen sanerar marken så den är byggklar. Partiet vill att det byggs över hela kommunen, inklusive trygghetsboenden för äldre. (Äldre flyttar, barnfamiljer kan flytta in. Så kallad flyttkedja). Centern.Kristdemokraterna vill att det byggs fler prisvärda hyresrätter, både på landsbygden och i närheten av serviceorterna. De vill även införa det statliga räntestödet vid nybyggnation och vid ROT.Sverigedemokraterna menar att Karlskrona kommun måste köpa mark och förbereda villatomter som man kan sälja till marknadsmässiga priser. Karlskronahem måste få tillgång till attraktiv mark där hyresrätter kan byggas. SD vill även att bygga på landsbygden. Läs hela artikeln här!