I januari 2020 slog Högsta domstolen fast att Girjas sameby har ensamrätt i förhållande till staten att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns marker.Efter domen tillsatte regeringen den parlamentariska renmarkskommittén som ska arbeta med frågan och komma med ett delbetänkande under hösten 2023.Redan nu svarar två riksdagspartier att de inte vill verka för att samebyarna ska få ensamrätt till upplåtelse av småviltjakt och fiske. Det visar Sveriges Radios enkät.”Girjasdomen säger att det är vad som gäller just för Girjas, sedan får vi se vad som gäller för alla andra samebyar”, säger Kjell Arne Ottosson (KD). Läs hela artikeln här!