Då de över 85år blir fler anser kommunen att man nu behöver möta det ökade behovet av demensplatser. Det handlar om 30 platser på Granliden och Solgärde och själva ombyggnationen skulle kosta kommunen omkring 550 000 kronor.Den 25:e oktober ska förslaget upp i vård och omsorgsnämnden. Läs hela artikeln här!