Lyssna: Svinen och motionen Sändning Onsd WEB

  • I en motion till Lantbrukarnas riksförbundsstämma framför LRF i Värmland att vildsvinsstammen måste minska och att det bästa vore om vildsvinen utrotas i Sverige.
  • Det här för att vildsvinen i för stor utsträckning förstör grödor och tomter, förorenar foder, riskerar smittspridning till tamgrisar och orsakar trafikskador, enligt LRF Värmland. Jakt upplevs inte vara tillräckligt och man frågar efter mer verktyg.
  • “Politiken måste ge oss förutsättningar! I danmark har man ju bestämt sig för att det är en art som vi inte ska ha, för att den förstör så mycket” säger Patrik Ohlsson, ordförande för LRF Värmland. 

Agnes-Indra Andersdotter
agnes-indra.andersdotter@sr.se 
P4 Värmland

Läs hela artikeln här!