2019 påbörjade vi en lokaliseringsutredning för att utreda var Ostlänken kan byggas genom Linköping. Nu tar utredningen ett steg vidare och väljer bort tre korridorer samt gör vissa mindre justeringar på de sju korridorer som är kvar. Läs hela artikeln här!