Halkbekämpningen på de mindre vägarna norr om Ronneby har aldrig varit så dålig som i år, säger Lerydsbon Glenn Berggren som ofta tar sig fram på bland annat sträckan Eringsboda Backaryd.Torbjörn Axelsson på Trafikverket förklarar att de flesta små landsbygdsvägar är lågt prioriterade vid halkbekämpning på grund av en liten mängd trafik på de vägarna. “Fler måste säga ifrån, man kan inte bara skriva på Facebook för det ger inget, de skiter i oss”, säger Glenn Berggren. Läs hela artikeln här!