För en vecka sedan läckte upp emot 5 000 liter dieselolja ut från kommunala bolaget Hemabs värmeverk i Härnösand. Länsstyrelsen kräver nu att Hemab får bort oljan från hav och stränder och att man vidtar åtgärder för att det inte ska hända igen. “Det är dieselolja, som är mycket giftig, och det är mycket allvarligt att det här har hänt”, säger Länsstyrelsens miljöhandläggare Anna Bäckman. Läs hela artikeln här!