Länsstyrelsen har klarlagt de villkor som partier måste förhålla sig till vid affischering inför valet.Villkoren bestämmer hur affischeringen får se ut längst med allmänna vägar utanför tätorter.”Skyltar ska inte sitta trafikfarligt till och innebära högre risk för trafikolyckor”, säger Gusten Windelhed, förvaltningshandläggare på Länsstyrelsen Västernorrland. Läs hela artikeln här!