Sjön Vättern fylls varje år på med upp till 170 kilo av den svårnedbrytbara kemikalien TFA via regnet, enligt en doktorsavhandling från Örebro universitet. En källa till föroreningen tros vara nedbrytningsprodukter från andra ämnen som används i kylskåp och frysar. Exakt hur farlig TFA är vet man inte men den ingår i gruppen PFAS där vissa ämnen är kopplade till sjukdomar. Läs hela artikeln här!