Region Norrbotten rapporterar en måttlig spridning av coronaviruset i länet under förra veckan. Även trycket på sjukhusen är på en låg nivå, jämfört med tidigare under pandemin.Boden, Haparanda, Kiruna och Piteå sticker ut en aning vad gäller smittspridning per 1000 invånare, med siffror högre än rikssnittet.Men för länet som helhet så ligger smittspridningen en bra bit under rikssnittet. Läs hela artikeln här!