I spåren av de höga energikostnaderna har trycket på Göteborg Energis kundtjänst ökat med drygt 50 procent.Cecilia Erdalen, pressansvarig på Göteborg Energi, berättar att trycket började öka redan i somras. “Så ser det ut hos de allra flesta energibolag just nu” berättar hon. Läs hela artikeln här!