Det är många som vill ha en eldstad installerad, trycket är stort på återförsäljarna. I december brukar efterfrågan gå ner när folk väljer att köpa julklappar istället, men så har det inte blivit i år.”Vi hinner inte ens svara alla, folk blir säkert sura på oss.” säger Patric Davidsson som driver företaget Eldstaden i Huskvarna. Det höga elpriset och den kalla temperaturen gör att fler söker efter alternativ uppvärmning, tror han. Läs hela artikeln här!