I våras fick 67 halländska gårdar en säck med tio kilo frön, med uppmaningen att så på sina marker.”Jättebra för insekterna och framförallt pollinerarna”, säger agroekologen Björn Klatt, vid hushållningssällskapet. Målet med projektet “Hela Sverige blommar” är att blommorna ska locka till sig bin och andra pollinerare. Läs hela artikeln här!