Wijs valsverk har fått liv igen efter 90 år. Det är nämligen Kent Söderström som efter att ha blivit tipsad om att smedjan stod obrukad har dragit igång smideugnarna igen. “Jag fick ett tips att smedjan stod tom och då tog jag kontakt angående det och startade upp verksamheten här”, säger han. Läs hela artikeln här!