Hör duellen mellan Bengt Jönsson (KD) och Magnus Larsson (C) om vart kulturhuset egentligen ska ligga.Såhär säger övriga partier om frågan. Liberalerna kommer aldrig medverka till att Kulturhusets utformning äventyrar världsarvet utan ska anpassas till Unescos och länsstyrelsen krav. Men kulturhuset ska byggas på Stortorget och ska med biblioteket utgöra ett kulturtorg.Miljöpartiet vill inte fördröja Kulturhuset utan är eniga om att platsen på Stortorget är det bästa alternativet. Miljöpartiet vill även att det nuvarande stadsbiblioteket senare byggs ut för att ge lokaler till kulturutövare.Vänsterpartiet vill att kulturhuset byggs men det får inte riskera världsarvet. Utformning och plats är inte viktigt, utan det är innehållet som är viktigt.Moderaterna menar att kulturhuset är en komplex fråga som kräver eftertanke. Särskilt efter synpunkterna som nyligen kommit om världsarvsstatusen. Moderaterna vill se alla remissinstansers synpunkter och sen ha en politisk diskussion om kulturhuset där världsarvet ska värnas men där partiet också vill se ett rikt kulturliv.Socialdemokraterna säger att innehållet är viktigast och att Karlskrona behöver en konsthall och biblioteket behöver nya lokaler. Socialdemokraternas ambition har hela tiden varit att bygga på Stortorget, men efter länsstyrelsen sagt att världsarvsstatusen riskeras så vill partiet titta på yttrandet och synpunkterna innan de med bestämdhet kan säga att kulturhuset ska byggas på Stortorget.Sverigedemokraterna vill, precis som Kristdemokraterna, bygga kulturhuset på Hattholmen och de vill att privata aktörer bygger kulturhuset och att kommunen sen hyr det. Sverigedemokraterna menar att Karlskrona har för många andra stora investeringar framför sig för att ha råd att bygga i egen regi. Läs hela artikeln här!