Sedan två veckor tillbaka har kommunala parkeringsvakter i Uppsala kroppskamera utifrån ökat antal anmälningar om hot och trakasserier.Meningen är att kamerorna ska fungera preventivt, och slås på vid akuta lägen.Materialet ska kunna användas vid polisutredningar. Läs hela artikeln här!