Luleå har kommit ett steg närmare ett kallbadhus i centrum.Bygget av ett kallbadhus är ett medborgarförslag och inlämnaren föreslår att det byggs på antingen Varvet eller Gültzauudden – och nu har Kommunstyrelsens arbetsutskott ställt sig bakom förslaget.Nu får kommundirektören uppdraget att utreda hur kallbadhuset skulle kunna bli verklighet, vad som i så fall ska byggas och vem som ska äga och driva det. Läs hela artikeln här!