Delegation från Jönköpings kommun var nyligen på plats i Linköping för att studera SM-veckan. Delade meningar i Jönköping om förutsättningarna finns för att arrangera SM-veckan. “Om vi vill ha SM-veckan så kommer vi nog att få den”, säger enhetschefen på föreningsservice Martin Funck. Läs hela artikeln här!