Samtliga invånare i Trelleborgs vattenförsörjningsområde uppmanas att koka allt dricksvatten, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Under måndagsmorgonen har resultaten av vattenprovtagning visat otjänligt vatten på två av varandra oberoende platser. “Vi går ut som en försiktighetsåtgärd och rekommenderar kokning av vattnet och nu fortsätter vi ta mängder av andra prover på andra delar av kommunen”, säger Joakim Björklin, enhetschef produktion vatten och avlopp, på Trelleborgs kommun. Läs hela artikeln här!